HISTORIEN...

"Som læge finder jeg det absolut umuligt at leve på dette sted, hvor der kun er lidet

eller intet at fortjene, da den største del af byens indvånere er fattige fiskere, som
ej haver evne til at betale praktiken, og de få, som dertil have evne og kunne betale,
vægrer sig og viser uvilje.

Hertil kommer dog, at der aldrig tilforn har været nogen
ordentlig læge, og patienterne ser derfor at behjælpe sig som hidtil med de såkaldte

kloge koners råd

Sådan skrev læge Christian Ferdinand Simonsen der blev den første praktiserende læge i Skagen i 1812.

Han tog da også benene på nakken allerede i 1813 og flyttede til Hjørring.

Efterfølgeren Peder Wodskov, måtte også snart aflevere sin bestalling efter en dom på vand og brød for at udgive falske bankosedler.

Siden er det kun gået fremad.

Vores nuværende kompagniskab har rod i den lægepraksis som Axel Jarnum startede tilbage i 1922 og som han drev i mange år med Ladekjær og Horn ("ensomme hjerte"). 

Ladekjær og 3 kompagnoner lod i 1974 det nuværende lægehus opføre på adressen: Skovbrynet 1, hvorfra vi fortsat driver kompagniskabspraksis i dag.

 

UDSTYRET I KLINIKKEN

Tidssvarende udstyret. Der er 11 konsultationsrum + EKG/akut rum + laboratorium.

 

KLINIKKEN ER PAPIRLØS

Lægehuset har anvendt IT siden
1988 og var ”idemand” og fødselshjælper for IT-systemet Æskulap (nu XMO); men skiftede i 2009 til EMAR, nu Clinea. Vi har
anvendt FMK i fuld udstrækning siden 2010 og anvender Sentinel datafangst. Klinikken er helt papirløs. De gamle
papirjournaler er for længst scannet ind og de få UK og lab svar som vi endnu modtager på papir scannes løbende ind. Alle
skriver selv notater, attester et. Der er mulighed for E-konsultationer og vi har et godt og tæt samarbejde med
hjemmeplejen /kommunen med hvem megen kommunikation foregår elektronisk.